adw. dr hab. Bartłomiej Swaczyna

Jestem adwokatem, wspólnikiem w Kancelarii Adwokackiej Swaczyna Łabuz-Weiss s.c. w Krakowie.
[Więcej >>>]

O blogu

Blog, do którego lektury zapraszam, jest poświęcony szeroko rozumianym podziałom majątku. Podejmuję w nim kwestie związane zarówno z działem spadku, podziałem majątku wspólnego małżonków, zniesieniem współwłasności, jak i rozliczeniami między konkubentami.

Nie stronię także od zagadnień poprzedzających podział, a mających wpływ na sytuację samego wspólnego majątku i osób, którym on przysługuje. Sposób zarządzania majątkiem wspólnym w pewnej mierze wpływa także na proces wychodzenia ze wspólności w trakcie podziału tego majątku.

Podział majątku nie jest prawną koniecznością. Niejednokrotnie współwłaściciele, spadkobiercy, czy nawet byli małżonkowie nie odczuwają potrzeby podziału majątku wspólnego i bez problemu zgodnie funkcjonują we wspólności przez wiele lat. Najczęściej jednak stan współuprawnienia jest źródłem konfliktów i może utrudniać definitywne zakończenie pewnego, przebrzmiałego już etapu w życiu. Warto wtedy uporządkować tę sferę do końca i sprawić, że podział majątku stanie się nowym początkiem.