adw. dr hab. Bartłomiej Swaczyna

Jestem adwokatem, wspólnikiem w Kancelarii Adwokackiej Swaczyna Łabuz-Weiss s.c. w Krakowie.
[Więcej >>>]

Podział majątku wspólnego małżonków

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Bartłomiej Swaczyna21 marca 2024

Dzisiaj przydarzył mi się prawniczy biały kruk: sąd orzekł o ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków. Zamiast stanowiącej ustawową regułę równości udziałów, przyznał mojej klientce udział w wysokości 9/10, a jej byłemu mężowi 1/10. Mimo że orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, jest to powód do satysfakcji, ponieważ takie korekty udziałów zdarzają się w praktyce […]

Komentarze (0)

Zakaz rozporządzania udziałem w trakcie wspólności Jeśli małżonkowie nie zawierali umowy majątkowej (tzw. intercyzy), to występuje między nimi wspólność majątkowa. Każdy z małżonków ma majątek osobisty, obejmujący przede wszystkim przedmioty sprzed małżeństwa oraz spadki i darowizny. Ponadto małżonkowie mają majątek wspólny, do którego wchodzą co do zasady przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa, np. zarobione […]

Komentarze (0)

Dosyć częste jest przekonanie, że rozwód ma nie tylko doprowadzić do zakończenia prawnej więzi miedzy małżonkami, ale także zawierać w sobie moralną ocenę postępowania małżonków, którzy do rozpadu małżeństwa doprowadzili. Kwestia ta jest różnie rozstrzygana w poszczególnych systemach prawnych. Wyraźna jest jednak tendencja do odchodzenia od ocen moralnych na rzecz rozwiązania problemów związanych z zakończeniem […]

Komentarze (0)