adw. dr hab. Bartłomiej Swaczyna

Jestem adwokatem, wspólnikiem w Kancelarii Adwokackiej Swaczyna Łabuz-Weiss s.c. w Krakowie.
[Więcej >>>]

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Bartłomiej Swaczyna21 marca 2024

Dzisiaj przydarzył mi się prawniczy biały kruk: sąd orzekł o ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków.

Zamiast stanowiącej ustawową regułę równości udziałów, przyznał mojej klientce udział w wysokości 9/10, a jej byłemu mężowi 1/10.

Mimo że orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, jest to powód do satysfakcji, ponieważ takie korekty udziałów zdarzają się w praktyce niezwykle rzadko.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Równe udziały w majątku wspólnym

Z chwilą ustania małżeńskiej wspólności majątkowej każdy z małżonków uzyskuje z mocy prawa udział w majątku wspólnym wynoszący 1/2.

Nie ma przy tym co do zasady znaczenia okoliczność, w jakim stopniu małżonkowie przyczyniali się do powstania majątku wspólnego.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Zakaz rozporządzania udziałem w trakcie wspólności

Jeśli małżonkowie nie zawierali umowy majątkowej (tzw. intercyzy), to występuje między nimi wspólność majątkowa.

Ustanie wspólności majątkowej

Każdy z małżonków ma majątek osobisty, obejmujący przede wszystkim przedmioty sprzed małżeństwa oraz spadki i darowizny.

Ponadto małżonkowie mają majątek wspólny, do którego wchodzą co do zasady przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa, np. zarobione pieniądze czy własność nabytego w trakcie trwania małżeństwa mieszkania na kredyt.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Dysponowanie udziałem w przedmiocie należącym do spadku i w samym spadku

Na wstępie trzeba odróżnić rozporządzanie udziałem w przedmiocie należącym do spadku od dysponowania udziałem w samym spadku.

Rozróżnienie to można zilustrować następującym przykładem.

Udział w przedmiocie odziedziczonym wspólnie

Spadek po osobie A przypada dwóm spadkobiercom: B i C w równych częściach (po ½).

Do spadku należy własność nieruchomości, samochodu i kolekcji obrazów oraz dług spadkobiercy (niespłacony kredyt).

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Wspólny dług trwalszy niż związek?

Bartłomiej Swaczyna07 lipca 2023

Wspólny dług

Często w związkach małżeńskich (partnerskich) małżonkowie (partnerzy) zaciągają długi, za które są wspólnie odpowiedzialni, np. biorą kredyt na zakup mieszkania czy samochodu.

W przypadku długów pieniężnych ta wspólna odpowiedzialność najczęściej ma postać tzw. solidarności dłużników (wierzyciel może od każdego z dłużników żądać całości świadczenia, a zapłata dokonana przez jednego z nich zwalnia drugiego).

Wspólny dług

Ograniczenie możliwości samodzielnego funkcjonowania

Wspólna odpowiedzialność nie wywołuje szczególnych problemów, kiedy związek dobrze funkcjonuje.

W razie jego rozpadu dług może jednak stać się przeszkodą dla ułożenia sobie życia na nowo.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Swaczyna Łabuz-Weiss wśród najlepszych

Bartłomiej Swaczyna10 kwietnia 2023

Istotą pracy adwokata jest świadczenie pomocy klientom. To ich zadowolenie jest źródłem największej zawodowej satysfakcji.

Jeśli dodatkowo zyska się uznanie w oczach zewnętrznych specjalistów, jest to dodatkowe potwierdzenie, że kancelaria zmierza w dobrą stronę.

Swaczyna Łabuz-Weiss wśród najlepszych

Swaczyna Łabuz-Weiss Kancelaria Adwokacka znalazła się na liście Najlepszych Kancelarii w Polsce 2023 miesięcznika „Forbes”.

Wyróżnienie przyznano nam w zakresie prawa rodzinnego, jako jednej z czterech kancelarii w Polsce.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Przyjęcie albo odrzucenie spadku

Bartłomiej Swaczyna29 marca 2022

Zostałeś spadkobiercą/zostałaś spadkobierczynią i zastanawiasz się, jakie formalności cię czekają.

Czy musisz iść do sądu lub notariusza? Ustalić swoje prawa do spadku? Jeśli odziedziczyłeś spadek z innymi osobami, czy konieczny jest dział spadku?

A może nic nie musisz robić, bo nie jest ci to do niczego potrzebne?

W tym zakresie można wyróżnić trzy etapy: przyjęcie bądź odrzucenie spadku, ustalenie praw do spadku i dział spadku. Omówię je w kolejnych wpisach na blogu.

Dzisiaj etap pierwszy: przyjęcie bądź odrzucenie spadku.

Przyjęcie albo odrzucenie spadku

Przyjęcie albo odrzucenie spadku

Należy zacząć od tego, że spadek nabywa się z mocy prawa z chwilą śmierci spadkodawcy.

Jednak spadek to nie tylko korzyści, tzw. aktywa (własność nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa do środków na rachunkach bankowych, papierów wartościowych itp.), ale też i długi powstałe za życia spadkodawcy (np. niespłacone kredyty, pożyczki, zaległe opłaty za mieszkanie).

Czytaj dalej >>>

Komentarze (1)

Dział spadku a odpowiedzialność za długi spadkowe

Bartłomiej Swaczyna22 lutego 2022

Jesteś spadkobiercą razem z innymi osobami. Bez problemu dogadujecie się i bezkonfliktowo zarządzacie odziedziczonym majątkiem. Czy dział spadku jest wam do czegoś potrzebny?

Nie jest niezbędny, wiele spadków pozostaje przez lata niepodzielonych i z biegiem czasu „rozpływa” się w majątkach spadkobierców. Jeżeli jednak odziedziczyliście też długi, to warto zdawać sobie sprawę z różnych zasad odpowiedzialności za nie przed i po dziale.

Do działu spadku spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe solidarnie. Natomiast pod dokonaniu działu spadku każdy spadkobierca odpowiada w stosunku do swojego udziału.

Co to oznacza w praktyce?

Dział spadku

Dlaczego warto przeprowadzić dział spadku?

Solidarna odpowiedzialność kilku osób za dług polega na tym, że wierzyciel może żądać zapłaty według swojego uznania całości lub części należnej sumy od jednego z dłużników, od kilku z nich albo od każdego z osobna.

Równocześnie zapłata dokonana przez dowolnego z dłużników zwalnia pozostałych.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Dosyć częste jest przekonanie, że rozwód ma nie tylko doprowadzić do zakończenia prawnej więzi miedzy małżonkami, ale także zawierać w sobie moralną ocenę postępowania małżonków, którzy do rozpadu małżeństwa doprowadzili.

Kwestia ta jest różnie rozstrzygana w poszczególnych systemach prawnych.

Wyraźna jest jednak tendencja do odchodzenia od ocen moralnych na rzecz rozwiązania problemów związanych z zakończeniem małżeństwa.

Odpowiedzialność za rozwód a podział majątku wspólnego

Odpowiedzialność za rozwód a podział majątku wspólnego

Polskie prawo hołduje jednak w pewnym zakresie podejściu „moralizatorskiemu”.

Jego wyrazem jest obowiązek orzeczenia przez sąd wydający wyrok rozwodowy o winie rozkładu pożycia małżeńskiego. Dopiero na zgodny wiosek małżonków, sad może o winie nie orzekać.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)