adw. dr hab. Bartłomiej Swaczyna

Jestem adwokatem, wspólnikiem w Kancelarii Adwokackiej Swaczyna Łabuz-Weiss s.c. w Krakowie.
[Więcej >>>]

lipiec 2023

Dysponowanie udziałem w przedmiocie należącym do spadku i w samym spadku Na wstępie trzeba odróżnić rozporządzanie udziałem w przedmiocie należącym do spadku od dysponowania udziałem w samym spadku. Rozróżnienie to można zilustrować następującym przykładem. Spadek po osobie A przypada dwóm spadkobiercom: B i C w równych częściach (po ½). Do spadku należy własność nieruchomości, samochodu […]

Komentarze (0)

Wspólny dług trwalszy niż związek?

Bartłomiej Swaczyna07 lipca 2023

Wspólny dług Często w związkach małżeńskich (partnerskich) małżonkowie (partnerzy) zaciągają długi, za które są wspólnie odpowiedzialni, np. biorą kredyt na zakup mieszkania czy samochodu. W przypadku długów pieniężnych ta wspólna odpowiedzialność najczęściej ma postać tzw. solidarności dłużników (wierzyciel może od każdego z dłużników żądać całości świadczenia, a zapłata dokonana przez jednego z nich zwalnia drugiego). […]

Komentarze (0)