adw. dr hab. Bartłomiej Swaczyna

Jestem adwokatem, wspólnikiem w Kancelarii Adwokackiej Swaczyna Łabuz-Weiss s.c. w Krakowie.
[Więcej >>>]

wina rozkładu pożycia

Dosyć częste jest przekonanie, że rozwód ma nie tylko doprowadzić do zakończenia prawnej więzi miedzy małżonkami, ale także zawierać w sobie moralną ocenę postępowania małżonków, którzy do rozpadu małżeństwa doprowadzili. Kwestia ta jest różnie rozstrzygana w poszczególnych systemach prawnych. Wyraźna jest jednak tendencja do odchodzenia od ocen moralnych na rzecz rozwiązania problemów związanych z zakończeniem […]

Komentarze (0)